Trường TH&THCS Trần Văn Ơn

  • Điện thoại: 02363.733.789 - 02363.509.789
  • Email: c12tranvanongn.daknong@moet.edu.vn
  • Địa chỉ: Bon Tinh Wel Đơm, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông