HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM 21/4/2021

HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM 21/4/2021

Lượt xem:

Hòa chung không khí toàn Thành phố tổ chức ngày Sách Việt Nam 21/4/2021, trường TH&THCS Trần Văn Ơn xây dựng Kế hoạch hưởng ứng bằng các hoạt động thiết thực cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trong nhà trường được tham gia. Với mục đích: Nhằm khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống tinh thần... ...