HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM 21/4/2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hòa chung không khí toàn Thành phố tổ chức ngày Sách Việt Nam 21/4/2021, trường TH&THCS Trần Văn Ơn xây dựng Kế hoạch hưởng ứng bằng các hoạt động thiết thực cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trong nhà trường được tham gia.

Với mục đích: Nhằm khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống tinh thần của Nhân dân, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, tạo nên nét đẹp trong đời sống xã hội để mọi người ý thức được ý nghĩa to lớn của việc đọc sách đối với việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con ngườ; Tuyên truyền để cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh hiểu về Ngày Sách Việt Nam 21/04 là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Ngày Sách Việt Nam là dịp để tôn vinh giá trị cửa sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với đời sống xã hội, tôn vinh người đọc, tôn vinh văn hóa đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách. Đồng thời góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các nhà trường trong việc xây dựng và phát triển cho đội ngữ cán bô, giáo viên, nhân viên và học sinh.

             

  • Thời gian tổ chức

Từ ngày 19/04/2021 đến hết ngày 23/04/2021

  • Nội dung tổ chức :

Treo băng rôn với khẩu hiệu “ Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 08 năm 2021”.

Phối hợp với nhà trường phát động tuần lễ đọc sách vào giờ chào cờ thứ 2 đầu tuần ngày 19/04/2021.

Phối hợp với Đội TNTPHCM vào các tiết sinh hoạt Đội giới thiệu cho học sinh về Ngày sách Việt Nam, ký năng đọc sách và các thông tin thú vị từ sách.

Tăng cường vận động Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực đọc sách, tích cực đổi mới phương pháp dạy và học trên cơ sở ứng dụng những kiến thức từ sách.

 

Nguồn!

Kế hoạch nhà trương