HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ công văn số 785/ CV PGD ĐT thành phố Gia Nghĩa về tổ chức hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” thực hiện kế hoạch năm học 2022 – 2023 nhằm phát hiện và tôn vinh Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi và nhân rộng điển hình tiên tiến. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Từ ngày 30/09/2022 đến 07/10/2022. Trường TH&THCS Trần Văn Ơn tổ chức hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp trường năm học 2022 – 2023.

Một số hình ảnh của hội thi: